عصرایران – دانستن جغرافیا و معلومات عمومی درباره جغرافیا  یک مزیت و نقطه قوت است. اطلاعات جغرافیایی درباره شرایط ایران، همسایگان و جهان نظرات ما را به میزان بیشتری به واقعیت نزدیک می کند.

تاریخ و جغرافیا دو چیزی هستند که نظرات انسانی را از توهم به دور می کنند و به واقعیت نزدیک.

بهترین ابزار برای افزایش معلومات عمومی درباره جغرافیا، نقشه است.

پیشنهاد می شود در خانه به ویژه اتاق کودکان و در کلاس درس، نقشه نصب شود. نقشه ایران، تهران، خاورمیانه یا جهان فرقی نمی کند گرچه اولویت با ایران و جهان است.

برنامه های موبایلی و سایت اینترنتی گوگل مپ هم در همین زمینه کمک کننده هستند.

استفاده از نقشه را یاد بگیریم و به کودکان خود هم بیاموزیم. نقشه کشف بخش های ناپیدا و پاسخ سوالات بی جواب مانده را کمک می کند.لینک منبع

برچسب ها :